Serveis a Empreses

OUTPLACEMENT
Objectius i Descripció del Servei

Programa transversal d’orientació i facilitació de la transició professional d’aquells col·laboradors de la companyia que no continuïn en el seu projecte , oferint-los un acompanyament professional personalitzat fins a la consecució d’un nou projecte professional des de l’Àrea de Carreres Professional de La Salle Campus Barcelona.

Metodologia

 • Sessions grupals amb un enfocament pràctic en les quals es transmeten i comparteixen els arguments bàsics del disseny d’una trajectòria professional i la seva adequació al projecte de desenvolupament personal.
 • Entrevistes individuals amb els participants, orientades tant a l’anàlisi dels punts forts i febles de cadascun d’ells, com al disseny personalitzat d’un pla de carrera individual.
 • Anàlisi de competències clau dels participants i discussió individualitzada del seu aprofitament futur
 • Conferències i seminaris en matèria de carrera professional.
 • Alta en la Borsa d’Ocupació de la Universidad (4000 ofertes anuales) + Recomanacions personalitzades
 • Entregables personalitzats de pla de carrera individual.

Beneficis per a l’empresa

 • Flexibilitat en les condicions de desvinculació professional aportant valor al col·laborador.
 • Agraïment dels seus empleats cap a la institució, millorant la seva “employer brand” Responsabilitat Social.
 • Impacte mínim en el clima organitzacional.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (alumni@salleurl.edu) i realitzar les consulta que consideris oportunes.

OUTPLACEMENT
Objectius i Descripció del Servei

Programa transversal d’orientació i facilitació de la transició professional d’aquells col·laboradors de la companyia que no continuïn en el seu projecte , oferint-los un acompanyament professional personalitzat fins a la consecució d’un nou projecte professional des de l’Àrea de Carreres Professional de La Salle Campus Barcelona.

Metodologia

 • Sessions grupals amb un enfocament pràctic en les quals es transmeten i comparteixen els arguments bàsics del disseny d’una trajectòria professional i la seva adequació al projecte de desenvolupament personal.
 • Entrevistes individuals amb els participants, orientades tant a l’anàlisi dels punts forts i febles de cadascun d’ells, com al disseny personalitzat d’un pla de carrera individual.
 • Anàlisi de competències clau dels participants i discussió individualitzada del seu aprofitament futur
 • Conferències i seminaris en matèria de carrera professional.
 • Alta en la Borsa d’Ocupació de la Universidad (4000 ofertes anuales) + Recomanacions personalitzades
 • Entregables personalitzats de pla de carrera individual.

Beneficis per a l’empresa

 • Flexibilitat en les condicions de desvinculació professional aportant valor al col·laborador.
 • Agraïment dels seus empleats cap a la institució, millorant la seva “employer brand” Responsabilitat Social.
 • Impacte mínim en el clima organitzacional.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (alumni@salleurl.edu) i realitzar les consulta que consideris oportunes.