Serveis a Empreses

RECRUITMENT - HEADHUNTING
Objectius i Descripció del Servei

 • Satisfer les necessitats de reclutament de comandaments intermedis i perfils directius, així com de perfils tècnics amb un coneixement molt específic d’un àmbit determinat.
 • Identificació, selecció i avaluació de talent per a diferents sectors d’activitat i àrees funcionals que formen una organització.
  • Acompanyament en la definició dels perfils de recerca.
  • Selecció de canals de captació a utilizar.
  • Reclutament de candidatures.
  • Anàlisi curricular i de disponibilitat/interès.
  • Avaluació competencial i tècnica.
  • Negociació i acollida.
  • Seguimient de candidatures.

Metodologia

 • Anàlisis de requeriments dels perfils a incorporar i definició de les seves característiques
 • Activació de canals de captació i divulgació de les oportunitats
 • Recepció curricular i anàlisis de candidatures (disponibilitat i interès en el projecte)
 • Avaluació competencial i Técnica
 • Acompanyament en la incorporació
 • Elaboració del Pla d’Acollida

Beneficis per a l’empresa

 • Tenir un soci estratègic de RRHH per cobrir les seves necessitats de cerca i selecció de persones.
 • Procés gestionat per Consultors amb dilatada experiència i amb un coneixement profund del mercat laboral actual.
 • Oferim la garantia de substitució dels candidats.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (alumni@salleurl.edu) i realitzar les consulta que consideris oportunes.

RECRUITMENT - HEADHUNTING
Objectius i Descripció del Servei

 • Satisfer les necessitats de reclutament de comandaments intermedis i perfils directius, així com de perfils tècnics amb un coneixement molt específic d’un àmbit determinat.
 • Identificació, selecció i avaluació de talent per a diferents sectors d’activitat i àrees funcionals que formen una organització.
  • Acompanyament en la definició dels perfils de recerca.
  • Selecció de canals de captació a utilizar.
  • Reclutament de candidatures.
  • Anàlisi curricular i de disponibilitat/interès.
  • Avaluació competencial i tècnica.
  • Negociació i acollida.
  • Seguimient de candidatures.

Metodologia

 • Anàlisis de requeriments dels perfils a incorporar i definició de les seves característiques
 • Activació de canals de captació i divulgació de les oportunitats
 • Recepció curricular i anàlisis de candidatures (disponibilitat i interès en el projecte)
 • Avaluació competencial i Técnica
 • Acompanyament en la incorporació
 • Elaboració del Pla d’Acollida

Beneficis per a l’empresa

 • Tenir un soci estratègic de RRHH per cobrir les seves necessitats de cerca i selecció de persones.
 • Procés gestionat per Consultors amb dilatada experiència i amb un coneixement profund del mercat laboral actual.
 • Oferim la garantia de substitució dels candidats.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (alumni@salleurl.edu) i realitzar les consulta que consideris oportunes.