Serveis a Empreses

SUPPORT SERVICES - COMPENSATION & BENEFITS
Objectius i Descripció del Servei

 • Assessorament organitzativa en matèria salarial
 • Posicionament de la situació retributiva a les escales salarials
 • Informes personalitzats de perfils professionals.
 • Acompanyament en el procés de negociació salarial.

El servei es desenvolupa amb l’estreta col·laboració d’ICSA Grupo, especialitzada en l’elaboració i actualització del major estudi i sistema d’avaluació en remuneracions del mercat, i la converteix a l’empresa líder en amplitud de serveis de sistemes retributius.

Metodologia

-

Beneficis per a l’empresa

 • Anàlisi de les estructures salarials de la companyia.
 • Comparativa amb les polítiques retributives del mercat.
 • Desenvolupament de competències per negociar salaris.
 • Conèixer si el salari percebut correspon al que s’està pagant al mercat.
 • Coneixement sobre els sectors econòmics on es paga millor.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (compensation@salleurl.edu) i realitzar les consultes que consieris oportunes.

SUPPORT SERVICES - COMPENSATION & BENEFITS
Objectius i Descripció del Servei

 • Assessorament organitzativa en matèria salarial
 • Posicionament de la situació retributiva a les escales salarials
 • Informes personalitzats de perfils professionals.
 • Acompanyament en el procés de negociació salarial.

El servei es desenvolupa amb l’estreta col·laboració d’ICSA Grupo, especialitzada en l’elaboració i actualització del major estudi i sistema d’avaluació en remuneracions del mercat, i la converteix a l’empresa líder en amplitud de serveis de sistemes retributius.

Metodologia

-

Beneficis per a l’empresa

 • Anàlisi de les estructures salarials de la companyia.
 • Comparativa amb les polítiques retributives del mercat.
 • Desenvolupament de competències per negociar salaris.
 • Conèixer si el salari percebut correspon al que s’està pagant al mercat.
 • Coneixement sobre els sectors econòmics on es paga millor.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (compensation@salleurl.edu) i realitzar les consultes que consieris oportunes.