Club LS Alumni

Condicions especials en pòlisses de salut

Asisa, companyia líder en assegurances mèdics privats, per a particulars, empreses i mutualistes, ofereix un preu especial per als associats a La Salle Alumni y als seus familiars directes (cònjuge i fills)

Asisa, companyia capdavantera en segurs metges privats , per a particulars, empreses i mutualistes, ofereix un preu especial per als associats de La Salle Alumni i els seus familiars directes (cònjuge i fills).

Per conèixer les quotes i serveis addicionals, consulteu aquest document.