Serveis a Empreses

RECRUITMENT - TALENTUM PROGRAM
Objectius i Descripció del Servei

 • Satisfer les necessitats de reclutament de Perfils Juniors mitjançant la identificació i presentació dels candidats més adequats.
 • Suport en la definició del missatge i canals a utilitzar per divulgar les oportunitats, interns i externs.
 • Prèvia avaluació de competències i disponibilitat, us fem arribar les candidatures dels perfils preseleccionats perquè pugueu fer una avaluació exhaustiva a nivell tècnic.

Metodologia

Possibilitat d’ incloure:

 • Organització i execució de Dinàmiques de Grup.
 • Entrevistes per competències i incidents crítics.
 • Proves d’avaluació competencial (DISC).
 • Gestió de l’agenda d’entrevistes.
 • Formació in Company adaptada a les necessitats dels perfils tècnics.
 • Programa Formatiu: Màster o Postgrau.

Beneficis per a l’empresa

 • Procés gestionat per Consultors amb dilatada experiència i amb un coneixement del mercat laboral actual.
 • Possibilitat d’externalitzar un procés de selecció realitzat sota 2 pilars: rapidesa i qualitat.
 • Incrementar la presència de la seva companyia a les xarxes d’alumnes de La Salle.
 • Disminució del cost en els processos de selecció.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (alumni@salleurl.edu) i realitzar les consultes que consideris oportunes.

RECRUITMENT - TALENTUM PROGRAM
Objectius i Descripció del Servei

 • Satisfer les necessitats de reclutament de Perfils Juniors mitjançant la identificació i presentació dels candidats més adequats.
 • Suport en la definició del missatge i canals a utilitzar per divulgar les oportunitats, interns i externs.
 • Prèvia avaluació de competències i disponibilitat, us fem arribar les candidatures dels perfils preseleccionats perquè pugueu fer una avaluació exhaustiva a nivell tècnic.

Metodologia

Possibilitat d’ incloure:

 • Organització i execució de Dinàmiques de Grup.
 • Entrevistes per competències i incidents crítics.
 • Proves d’avaluació competencial (DISC).
 • Gestió de l’agenda d’entrevistes.
 • Formació in Company adaptada a les necessitats dels perfils tècnics.
 • Programa Formatiu: Màster o Postgrau.

Beneficis per a l’empresa

 • Procés gestionat per Consultors amb dilatada experiència i amb un coneixement del mercat laboral actual.
 • Possibilitat d’externalitzar un procés de selecció realitzat sota 2 pilars: rapidesa i qualitat.
 • Incrementar la presència de la seva companyia a les xarxes d’alumnes de La Salle.
 • Disminució del cost en els processos de selecció.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (alumni@salleurl.edu) i realitzar les consultes que consideris oportunes.