Borsa de treball
Borsa de treball
Borsa de treball

El Servei de Gestió de Carreres Professionals i Borsa de Treball és un servei per als antics alumnes de La Salle Campus Barcelona que té com objectiu primordial oferir un assessorament individualitzat en matèria de recolzament, orientació i recursos als nostres alumnes i antics alumnes a l’hora d’enfrontar-se al món laboral, i així, al mateix temps, oferir un servei de més qualitat a les empreses.

Els seus àmbits d’actuació son:

  • Assessorament Personalitzat als alumnes i antics alumnes
  • Comunicació constant amb empreses i gestió d’oportunitats laborals y en pràctiques
  • Anàlisis d’Oferta i Demanda, a més del Mercat Laboral
  • Recolzament institucional i col·laboració en diferents projectes
  • Organització d’actes i esdeveniments en relació amb l’orientació professional
  • Disseny i realització de conferències i talleres
  • Elaboració d’estudis de mercat i sortides professionals per a diferents àmbits i departaments
A continuació trobareu els links per a accedir al Carrer Center tant per a empreses com per a candidats:

Basant-se en aquests objectius, el procés s’estructura en diferents fases sota les que es gestiona la trajectòria professional dels nostres alumnes i antics alumnes:

  • A partir de la superació d’una sèrie de crèdits acadèmics, s’inicia la inquietud de passar al món professional i, per tant, l’interès per conèixer el món de l’empresa. Des del primer moment potenciem la incorporació del alumne al mercat laboral, fomentant la realització de pràctiques externes, mitjançant convenis de cooperació Universitat-Empresa. Aquests convenis són tutelats sota el seguiment de tutors experts en cada una de las matèries, i persegueixen dos objectius: por un costat, efectuar aquest primer contacte amb l’empresa, i per un altre, adquirir una experiència que posteriorment es podrà fer valer en el moment d’optar a un contracte de treball definitiu. A més, en la major part dels casos, els alumnes reben una beca d’ajut a l’estudi, en concepte de les pràctiques.
  • La consecució de la primera feina una vegada finalitzats els estudis. Els primers esdeveniments laborals marquen la tendència del que serà el nostre futur professional. Disposar d’un recolzament a l’hora de prendre aquestes decisions es converteix en una avantatja important durant les etapes inicials de desenvolupament professional.
  • Millorar i reorientar la carrera professional en el cas dels que actualment treballin i vulguin donar un pas endavant en la seva trajectòria professional. Per una altra banda, ajudar a trobar una nova feina per a que els que no treballin o estiguin en situació de canvi immediat.
Pots demanar més informació a través de les nostres dades de contacte: