Serveis a Associats

LA SALLE ALUMNI CAREERS ADVICE
Objectius i Descripció del Servei

 • Anàlisi exhaustiva de perfil professional.
 • Avaluació d’objectius i expectatives respecte al mercat laboral.
 • Orientació en el disseny del Pla de Carrera.
 • Assessorament en el desenvolupament d’eines (CV, Carta de Presentació, etc.)
 • Dotació de recursos i canals en la cerca d’oportunitats d’ocupació.
 • Acompanyament en el procés de creixement professional

Aquest servei està liderat per un equip de professionals amb una dilatada experiència en l’àmbit de l’assessorament professional i la gestió del Talent.

Metodologia

1º Fase: Associar-se a la Salle Alumni.

2º Fase: Entrevista personalitzada d’orientació professional.

3º Fase: Feedback constructiu sobre àrees de millora.

4º Fase: Acompanyament durant el procés de cerca fins al compliment de l’objectiu.

Beneficis per als Alumni

 • Alinear els objectius i interessos professionals a la demanda del mercat actual.
 • Mètode estructurat i eficient de cerca d’ocupació.
 • Augment de la motivació durant el procés de cerca d’ocupació i generació de confiança durant el mateix.
 • Recolzament d’una institució de prestigi.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb La Salle Alumni a través del correu electrònic (borsa@salleurl.edu) i realitzar les consulta que consideris oportunes.

LA SALLE ALUMNI CAREERS ADVICE
Objectius i Descripció del Servei

 • Anàlisi exhaustiva de perfil professional.
 • Avaluació d’objectius i expectatives respecte al mercat laboral.
 • Orientació en el disseny del Pla de Carrera.
 • Assessorament en el desenvolupament d’eines (CV, Carta de Presentació, etc.)
 • Dotació de recursos i canals en la cerca d’oportunitats d’ocupació.
 • Acompanyament en el procés de creixement professional

Aquest servei està liderat per un equip de professionals amb una dilatada experiència en l’àmbit de l’assessorament professional i la gestió del Talent.

Metodologia

1º Fase: Associar-se a la Salle Alumni.

2º Fase: Entrevista personalitzada d’orientació professional.

3º Fase: Feedback constructiu sobre àrees de millora.

4º Fase: Acompanyament durant el procés de cerca fins al compliment de l’objectiu.

Beneficis per als Alumni

 • Alinear els objectius i interessos professionals a la demanda del mercat actual.
 • Mètode estructurat i eficient de cerca d’ocupació.
 • Augment de la motivació durant el procés de cerca d’ocupació i generació de confiança durant el mateix.
 • Recolzament d’una institució de prestigi.

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb La Salle Alumni a través del correu electrònic (borsa@salleurl.edu) i realitzar les consulta que consideris oportunes.