Serveis a Associats

LA SALLE ALUMNI PROFESSIONAL ASSESSMENT
Objectius i Descripció del Servei

 • Anàlisi de les capacitats directives i habilitats interpersonals dels participants amb l’objectiu de potenciar el seu desenvolupament i carrera professional.
 • Identificació de competències, capacitats, motivacions i interessos.
 • Àrees d’actuació
  • Interrelació
  • Acció
  • Cognitiva
  • Emocional
 • Anàlisi conductual de: el reconeixement de l’acompliment, el desafiament professional, la necessitat d’autonomia i iniciativa, les condicions de treball, la conciliació, l’optimisme, l’harmonia, la franquesa, la integritat, l’equitat.

Metodologia

1º Fase: Autoavaluació a través de 2 eines online:

 • Shapes: qüestionari d’autoavaluació que mesura 18 competències professionals
 • Views: qüestionari d’autoavaluació que mesura les motivacions (12) i valors (6) que guien la conducta de les persones.

2º Fase: Entrevista per competències a través de skype: entrevista estructurada basada en la metodologia d’avaluació per competències on s’avaluen els aspectes biogràfics, formatius, motivacionals, i la presència i nivell competencial.

3º Fase: Informe de feedback qualitatiu: punts forts destacats, àrees de millora observades, activitats de desenvolupament i posicions que millor encaixen amb el seu perfil.

Beneficis per als Alumni

 • Millorar l’autoconeixement d’un mateix, oferint un marc possible per aconseguir les metes professionals.
 • Ajustar el màrqueting personal en les entrevistes o reunions de treball.
 • Poder reflexionar sobre posicions que millor es adequen amb la formació i competències.
 • Identificar activitats de desenvolupament possibles, així com recolzar-se en fortaleses

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (assessment@salleurl.edu) i realitzar les consultes que consideris oportunes.

NOTA: Aquest servei porta associat una inversió econòmica complementària per part del Alumni de 200€ per informe d’avaluació de competències + feedback orientacions de millora, dels quals, La Salle Alumni en el seu model Premium Career Development abona el 40%.

LA SALLE ALUMNI PROFESSIONAL ASSESSMENT
Objectius i Descripció del Servei

 • Anàlisi de les capacitats directives i habilitats interpersonals dels participants amb l’objectiu de potenciar el seu desenvolupament i carrera professional.
 • Identificació de competències, capacitats, motivacions i interessos.
 • Àrees d’actuació
  • Interrelació
  • Acció
  • Cognitiva
  • Emocional
 • Anàlisi conductual de: el reconeixement de l’acompliment, el desafiament professional, la necessitat d’autonomia i iniciativa, les condicions de treball, la conciliació, l’optimisme, l’harmonia, la franquesa, la integritat, l’equitat.

Metodologia

1º Fase: Autoavaluació a través de 2 eines online:

 • Shapes: qüestionari d’autoavaluació que mesura 18 competències professionals
 • Views: qüestionari d’autoavaluació que mesura les motivacions (12) i valors (6) que guien la conducta de les persones.

2º Fase: Entrevista per competències a través de skype: entrevista estructurada basada en la metodologia d’avaluació per competències on s’avaluen els aspectes biogràfics, formatius, motivacionals, i la presència i nivell competencial.

3º Fase: Informe de feedback qualitatiu: punts forts destacats, àrees de millora observades, activitats de desenvolupament i posicions que millor encaixen amb el seu perfil.

Beneficis per als Alumni

 • Millorar l’autoconeixement d’un mateix, oferint un marc possible per aconseguir les metes professionals.
 • Ajustar el màrqueting personal en les entrevistes o reunions de treball.
 • Poder reflexionar sobre posicions que millor es adequen amb la formació i competències.
 • Identificar activitats de desenvolupament possibles, així com recolzar-se en fortaleses

Demana informació

Per obtenir informació n’hi ha prou amb contactar amb la Salle Alumni a través del correu electrònic (assessment@salleurl.edu) i realitzar les consultes que consideris oportunes.

NOTA: Aquest servei porta associat una inversió econòmica complementària per part del Alumni de 200€ per informe d’avaluació de competències + feedback orientacions de millora, dels quals, La Salle Alumni en el seu model Premium Career Development abona el 40%.